“Trưởng thành”

Vậy là thêm một năm nữa từ ngày tôi sang Ấn, năm nay là năm thứ ba, ba thế hệ học trò trải qua trong con đường nghề giáo của tôi, ba lần khóc khi rời phi trường, ba năm một mình sống, làm việc và trải nghiệm cái đất nước phức tạp này.  Nhìn

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar

About Me

About Me

Thích thì viết bởi Thích Design ❤

Social Profiles